3 standpunten team CDA

Afgelopen week stonden er 3 belangrijke punten op de agenda. Graag willen we jullie op de hoogte houden van onze standpunten.

 

De Run (Ecodorp)

Het CDA is tegen een Ecodorp. Dat standpunt hebben we al vanaf het eerste raadsvoorstel (mei 2014). Wat ons betreft was het Ecodorp er dus helemaal niet gekomen en werd de Run volledig ontwikkeld voor woningbouw (net zoals De Donk). Niet omdat we tegen de visie van het Ecodorp zijn, wel omdat we iedereen in Boekel gelijk willen behandelen. Dat betekent dus ook dezelfde grondprijzen voor iedereen die een stukje grond op De Run wil kopen. Ecodorp kan wat ons betreft de eigen kavels afnemen tegen de reguliere grondprijs die iedereen in Boekel betaalt voor de grond. Want woningbouw stimuleren in Boekel, dat vinden we wél een hele goede zaak!

 

Centrumontwikkeling Zuidwand

Het CDA heeft aangegeven dat we graag willen dat de Zuidwand ontwikkeld gaat worden. Een levendig centrum waar voorzieningen aanwezig zijn om alle boodschappen te doen, vinden we van groot belang. We moeten daarom investeren om ook in de toekomst een aantrekkelijke gemeente te blijven. Een levendig centrum hoort daarbij. Er zijn nog wel een paar aandachtspunten. Tot nu toe zijn alleen raad- en burgerleden tijdens een besloten infoavond geïnformeerd over concrete plannen. Wat ons betreft betrekt het college de rest van de bevolking zo snel mogelijk bij de plannen. Verder blijkt uit onderzoeken dat het parkeren nog de nodige aandacht verdient. Het CDA vindt dat goed gekeken moet worden naar de totale verkeerscirculatie en dat er een oplossing voor het parkeren moet zijn, voordat gestart wordt met de ontwikkelingen.

 

Omgevingsplan

Het omgevingsplan gaat het bestemmingsplan vervangen. We vinden als CDA dat we voor de muziek uit lopen, omdat de Omgevingswet (waar het Omgevingsplan toe behoort) pas op zijn vroegst in 2021 in gaat. Dat was wat het CDA betreft niet nodig geweest. Nu het Omgevingsplan er toch komt, vinden we dat er een goede balans in het buitengebied moet zijn. Ontwikkelingen mogelijk maken voor ondernemers, rekening houdend met de belangen van burgers en omwonenden. Geen extra, onpraktische of overbodige regels instellen die alleen maar frustreren. Ondernemers de kans geven om innovatieve concepten te ontwikkelen waardoor het woon- en leefklimaat op het platteland verder verbetert.

 

Hartelijke groet,
Fractie CDA Boekel-Venhorst

Marius Tielemans
Maria van den Broek
Harm de Bruin
Peter van Lankvelt

Deel dit bericht


Deel deze pagina via social media