Accommodatie- en subsidiebeleid

Ondanks een procesgang die allesbehalve de schoonheidsprijs verdient en waarvoor de wethouder terecht excuses maakte, is tijdens de raadsvergadering voorafgaand aan de carnaval dan toch het accommodatie- en subsidiebeleid vastgesteld. De politiek was eensgezind dat meer transparantie in kosten en subsidies, een gelijker speelveld voor verenigingen en zelfwerkzaamheid wenselijk zijn. Het subsidiebeleid kende echter grote knelpunten. Op initiatief van het CDA, met steun van DOP en GBV, is daarom een amendement opgenomen om de belangrijkste knelpunten zoveel mogelijk weg te nemen:
1) er moet een uitvoerbaar plan komen om de kracht van sportverenigingen in kleine kern Venhorst te borgen;
2) een reƫle bijdrage aan Stichting Binnensport Boekel blijft gehandhaafd;
3) op termijn moet een solide evaluatie komen van het nieuwe beleid.

Verenigingen, bedankt voor jullie input!

Verenigingen en hun vrijwilligers brengen veel moois teweeg in Boekel en Venhorst. Dit moeten we koesteren! Daarom hecht het CDA er veel waarde aan om actief in contact te staan met alle verenigingen. Wij bedanken in het bijzonder al die verenigingen die hun input met ons gedeeld hebben op onze achterbanvergaderingen, tijdens de Boekelse Kerstmarkt of tijdens het Spreekrecht voor burgers. Er zijn buitengewoon kritische en terechte vragen opgeworpen die de politiek ook in de nabije toekomst zal moeten oppakken!

Deel dit bericht


Deel deze pagina via social media