CDA wil alternatief voor nieuw varkensbedrijf aan de Langstraat

Het CDA Venhorst Boekel heeft zich de afgelopen raadsvergadering gebogen over het raadsvoorstel Langstraat. Het idee is om daar een varkensbedrijf op te richten. Dit loopt al sinds 2006, toen onze partij in de coalitie zat. We hebben mede dankzij de verwerving van deze gronden op De Donk een mooie woonwijk weten te realiseren waar veel burgers nu profijt van hebben. Daar zijn we trots op! De deal met de ondernemer leek destijds logisch, gezien de ontwikkeling van LOG-gebieden. We hebben destijds zo goed mogelijk gehandeld met de kennis van toen. Wij vinden het ook belangrijk dat we ons kwetsbaar opstellen richting onze burgers.

Het college stelt voor om een krediet van € 40.000,- ter beschikking te stellen voor extra onderzoek, naar aanleiding van de vele reacties op het plan. Volgens het CDA moeten we op zoek naar alternatieven. Andere opties, die op meer begrip voor de omwonden en inwoners van Boekel kan rekenen. Niet langer onzekerheid voor omwonenden of ondernemer, maar actief. Hoe langer het duurt, hoe meer geld het kost.

 

Oproep aan de wethouder

Daarom heeft het CDA, samen met de Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel, duidelijk in een amendement aangegeven zo snel mogelijk te willen onderzoeken, of keuzemogelijkheden, zoals afkopen (en de gevolgen daarvan), toegevoegd kunnen worden als alternatief. Het eigenlijke voorstel was om te kijken hoe het bedrijf aan de Langstraat er kan komen met extra maatregelen. We zijn blij dat alle partijen hierin meegaan en daarmee het raadsvoorstel dus hebben aangepast.

Gezien de maatschappelijke onrust vinden we dat er eerst naar andere opties gekeken moet worden. We hopen dat we na de zomervakantie een stap verder zijn in het afsluiten van dit lastige dossier. Wilt u meepraten over actuele onderwerpen? Meld je dan bij één van onze fractie- of bestuursleden of kijk op www.cdaboekelvenhorst.nl!

 

Fractie CDA Venhorst Boekel

Deel dit bericht


Deel deze pagina via social media