Meer aandacht voor laaggeletterden in Boekel

De Bibliotheek heeft naast haar traditionele taak van het uitlenen van boeken een duidelijke keuze gemaakt om een breder maatschappelijke rol te vervullen met betrekking tot basis taalvaardigheden. Een van de focuspunten daarbij is laaggeletterdheid onder volwassenen, vaak een onopgemerkt probleem. Steeds meer volwassen mensen zijn laaggeletterd en hebben moeite met bijvoorbeeld het lezen van formulieren, krant of de ondertiteling op tv. Landelijk ligt het percentage inmiddels op 12% van de beroepsbevolking. Vertaal dat naar Boekel en we hebben ook hier lokaal een groot aantal mensen dat moeite heeft met lees- en schrijfvaardigheid.

 

Géén OZB-verhoging voor takenpakket bibliotheek

De Bibliotheek Boekel wil graag de rol vervullen om de problematiek van de laaggeletterdheid zichtbaar te maken. Zij wil op een creatieve en speelse wijze de diverse partners rond dit thema met elkaar verbinden. Dat vraagt om extra financiële middelen. Het college houdt de deur open om dit te financieren middels het verhogen van de OZB. Het CDA Boekel-Venhorst keert zich tegen OZB-verhoging! Het zou het college sieren als het de moeite neemt om op zoek te gaan naar financiële middelen elders.

 

Denk mee!

Wilt u meepraten over deze of andere ontwikkelingen binnen onze gemeente? Kom dan gerust naar een van onze achterbanbijeenkomsten. De eerstvolgende is op maandag 3 juli om 20:00 uur in Nia Domo.

Fractie CDA Boekel – Venhorst

Deel dit bericht


Deel deze pagina via social media