Nieuws

Accommodatie- en subsidiebeleid

Ondanks een procesgang die allesbehalve de schoonheidsprijs verdient en waarvoor de wethouder terecht excuses maakte, is tijdens de raadsvergadering voorafgaand…

Lees meer

Uitnodiging

Op de kerstborrel bij het CDA! Het CDA Boekel-Venhorst nodigt u van harte uit om met ons het glas te…

Lees meer

Begroting 2017

Donderdag 10 november stond tijdens de raadsvergadering de gemeentelijke begroting 2017 op de agenda. Een belangrijk moment, omdat de raad…

Lees meer

Meer grip op samenwerkingsverbanden.

De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsterreinen samen met regiogemeenten in gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsverbanden. Daarmee worden gemeentelijke uitvoeringstaken regionaal…

Lees meer

Ondernemers en het CDA

Het CDA Boekel-Venhorst presenteert !!! De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart zet alle partijen weer op scherp, met presentatie van nieuwe…

Lees meer