Jeugdadviesraad van start!

Dankzij de inzet van een werkgroep vanuit de gemeenteraad – bestaande uit Sharon de Bruin (GVB), Joop van Lanen (DOP), Nicole Dijcks (VVD) en Gea van Mensvoort (CDA) – beschikt de gemeente Boekel voortaan over een Jeugdadviesraad. De werkgroep heeft nadrukkelijk de samenwerking gezocht met alle basisscholen en met succes: maar liefst zestig kinderen van…

Scheefgroei OZB wordt in Boekel raadsbreed aangepakt

Alle gemeenten in Nederland heffen OZB (onroerendezaakbelasting) en elke gemeente bepaalt zelf haar belastingtarieven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën: woningen en niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen. De afgelopen jaren ontstond een toenemende scheefgroei tussen deze twee categorieën. In 2018 bijvoorbeeld betaalde je over een bedrijfsgebouw 3,14 keer meer OZB dan over een woning van…

Meer aandacht voor laaggeletterden in Boekel

De Bibliotheek heeft naast haar traditionele taak van het uitlenen van boeken een duidelijke keuze gemaakt om een breder maatschappelijke rol te vervullen met betrekking tot basis taalvaardigheden. Een van de focuspunten daarbij is laaggeletterdheid onder volwassenen, vaak een onopgemerkt probleem. Steeds meer volwassen mensen zijn laaggeletterd en hebben moeite met bijvoorbeeld het lezen van…