Voorstel CDA Boekel-Venhorst voor betere energiecompensatieregeling verenigingen unaniem aangenomen!

Voorstel CDA Boekel-Venhorst voor betere energiecompensatieregeling verenigingen unaniem aangenomen! Het verenigingsleven moet betaalbaar en toegankelijk zijn. Gestegen energieprijzen zetten dit onder druk. Daarom stelde de gemeente eerder al €200.000,- beschikbaar om verenigingen en maatschappelijke organisaties tegemoet te komen in hun gestegen energielasten in de tweede helft van 2022. Van dit bedrag is slechts €5.639,46,- uitgekeerd…

Harm de Bruin: Kansen bieden aan goede initiatieven!

Kansen bieden aan goede initiatieven! Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2023 hebben we stilgestaan bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied, genaamd “Veegplan 10”. Hierin worden verschillende initiatieven zoals de realisatie van Ruimte-voor-Ruimtewoningen, recreatie en bestemmingswijzigingen van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ voorgesteld. Ons buitengebied is enorm in transitie en veel veehouderijen stoppen. Dat betekent dat…

Gebiedsaanpak Bovenstehuis

Gebiedsaanpak Bovenstehuis Ander voorstel was om 60.000 euro vrij te maken voor het opstarten van een gebiedsproces op de Bovenstehuis. Het CDA heeft met name veel vraagtekens gezet rondom de gekozen oplossingsrichting. Wij vinden dat hier naar een oplossing toe geredeneerd wordt met onder andere een nieuwe geurverordening. Bovendien hebben we aangegeven dat verkeer hier…

Buurtschap Bovenstehuis-Gewandhuis op slot na achterkamertjespolitiek

Buurtschap Bovenstehuis-Gewandhuis op slot na achterkamertjespolitiek Verschillende ontwikkelingen in het buurtschap Bovenstehuis-Gewandhuis leiden tot zorgen bij bewoners over de leefbaarheid van het gebied. Zorgen die we serieus nemen. Daarom gaven we eind vorig jaar het college opdracht om samen met bewoners en ondernemers van het buurtschap een plan op te stellen richting een gewenst eindbeeld.…