Fractie #TeamCDA over de Begroting 2019

Op 8 november vindt de begrotingsbehandeling plaats, ook wel de Algemene Politieke Beschouwingen genoemd. Dit is bij uitstek het moment om op verschillende onderwerpen te reflecteren, met als hoofdvraag: waar staan we en wat willen we bereiken? Hieronder de fractieleden van #TeamCDA aan het woord! Maria van den Broek over Zorg: ‘Ruim een derde van…

Coalitieakkoord CDA, GVB en VVD gepresenteerd

Nieuwe energie! Met de gedachte ‘kwaliteit boven snelheid’ kon afgelopen donderdag na een intensieve periode van onderhandelingen tussen CDA, GVB en VVD de handtekeningen gezet worden onder het Coalitieakkoord 2018-2022 met als titel: Nieuwe energie! Na de presentatie werden op voordracht van de gemeenteraad de nieuwe wethouders benoemd: Marius Tielemans (CDA) met Sport, Ruimte en…

#TeamCDA een nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 15 mei jl. is Sjanny van Sleeuwen benoemd als nieuwe voorzitter van #TeamCDA. Zij volgt daarmee Marius Cornelissen op. Marius heeft het voorzitterschap de afgelopen vier jaar voortreffelijk ingevuld. Doordat hij verkozen is als raadslid, ontstond een vacature. We zijn zeer verheugd dat in de persoon van Sjanny van Sleeuwen…

Ecodorp Boekel CDA

CDA verrast door koopovereenkomst

Ecodorp: de aanloop Het oorspronkelijk plan voor een ‘villawijk’ bleek door de economische crisis destijds niet langer haalbaar. Er was een alternatief nodig voor de Run. Het toenmalige College legde daarom in 2014 de raad een aantal keuzemogelijkheden voor. Het CDA en de VVD kozen ervoor om de gehele Run te ontwikkelen voor reguliere woningbouw,…