Meer aandacht voor laaggeletterden in Boekel

De Bibliotheek heeft naast haar traditionele taak van het uitlenen van boeken een duidelijke keuze gemaakt om een breder maatschappelijke rol te vervullen met betrekking tot basis taalvaardigheden. Een van de focuspunten daarbij is laaggeletterdheid onder volwassenen, vaak een onopgemerkt probleem. Steeds meer volwassen mensen zijn laaggeletterd en hebben moeite met bijvoorbeeld het lezen van…

Begroting 2017

Donderdag 10 november stond tijdens de raadsvergadering de gemeentelijke begroting 2017 op de agenda. Een belangrijk moment, omdat de raad daarmee bepaalt, wat de financiële ruimte is voor het college ter uitvoering van beleid. Het CDA wil, zoals elke partij, zijn speerpunten voor 2017 zo veel mogelijk ingevuld zien. Doelstelling was, is en blijft een…

Definitieve locatiekeuze nieuwbouw scholen komt dichterbij

Definitieve locatiekeuze nieuwbouw scholen komt dichterbij In voorjaar 2015 werd na hevige discussie, de besluitvorming omtrent locatiekeuze van een  nieuwe schoolgebouw naar de toekomst verschoven. Nadat ouders en onderwijsteams van de Regenboog en de Uilenspiegel hun meningen en argumenten tot in de raadszaal hadden laten horen, werd het college door de raad opgeroepen middels een…