Meer aandacht voor laaggeletterden in Boekel

De Bibliotheek heeft naast haar traditionele taak van het uitlenen van boeken een duidelijke keuze gemaakt om een breder maatschappelijke rol te vervullen met betrekking tot basis taalvaardigheden. Een van de focuspunten daarbij is laaggeletterdheid onder volwassenen, vaak een onopgemerkt probleem. Steeds meer volwassen mensen zijn laaggeletterd en hebben moeite met bijvoorbeeld het lezen van…